Lessen

RoboSchool heeft lesmateriaal ontwikkeld waarbij de leerkracht zo min mogelijk voorbereidingstijd nodig heeft. De leerkracht krijgt een workshop voorafgaand aan de lessen om vertrouwd te raken met de robots en de bijbehorende lessen. De duur van de lessen is 30 minuten per keer voor de onderbouw tot soms 2 uur voor de bovenbouw.


Per les is er een begeleidend schrijven beschikbaar. Doorgaans instrueert de leerkracht de leerlingen vooraf, waarna de leerlingen opdrachten krijgen, waarmee ze zo zelfstandig mogelijk uit de voeten kunnen.


In de lessen staat de opdracht stap voor stap beschreven, waarna er oefeningen zijn met meerdere varianten. ​​​​​​​


De lessen zijn erop gericht de leerlingen op weg te helpen met de techniek, zodat ze vervolgens ook zelf opdrachten kunnen verzinnen of op internet kunnen zoeken. Dit is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van de leerlingen op ICT vlak. Hierbij speelt de leerkracht bij de onderbouw een actievere rol dan bij de bovenbouw. Vanuit het lesmateriaal van RoboSchool worden de handvatten geboden om dit te doen.


Het lesmateriaal is in de praktijk getoetst en wordt voortdurend bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen en terugkoppeling vanuit de praktijk.

Videolessen

De eenvoudigste manier om coderen uit te leggen is via filmpjes. En het is leuk!
Wij bieden filmpjes ondersteunend aan het lesmateriaal.